parryldy

Burundan güýçli howa alnyp, dem çykarylanda döreýän ses.

  • Olaryn atlarynyň burunlarynyň parryldysy bilen gar tozanyny üfläp, bol samany nebsewürlik bilen çeýnediler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)