paýlanmak paý‧lan‧mak işlik

[pa:ýlanmak]

 1. Bölünip berilmek, üleşdirilmek.

  • Bä ýer-suw hemmelere deň-derman paýlanjak bolsa, ondan maňa-da ýetermikän?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Goý, bular bu gün biragyzdan biziň toýumyzyň bekewüli bolsun -- diýip, olaryň üçisini birden baýrak paýlanjak ýere bakan çekýärdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 2. Köpçülige ýaýaradylmak, dargadylmak, pytradylmak.

  • Medeni güýçler has deň derejede paýlanýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • paýlanan
 • paýlananda
 • paýlanandan
 • paýlanandyr
 • paýlananynda
 • paýlanar
 • paýlanarka
 • paýlandy
 • paýlandygy
 • paýlandygyny
 • paýlandyklaryny
 • paýlanjak
 • paýlanjakdygy
 • paýlanlarynda
 • paýlanlygynyň
 • paýlanma
 • paýlanmadyk
 • paýlanmaga
 • paýlanmagy
 • paýlanmagyna
 • paýlanmagynda
 • paýlanmagyndan
 • paýlanmagyny
 • paýlanmagynyň
 • paýlanmagyň
 • paýlanmak
 • paýlanmaly
 • paýlanmalydy
 • paýlanman
 • paýlanmandygy
 • paýlanmandyr
 • paýlanmany
 • paýlanmasy
 • paýlanmasydyr
 • paýlanmasyna
 • paýlanmasyndan
 • paýlanmasyny
 • paýlanmasynyň
 • paýlanmazynyň
 • paýlanmaýandygy
 • paýlanmaýandygyny
 • paýlanmaýanlygyny
 • paýlanmaýar
 • paýlansa
 • paýlanyp
 • paýlanypdyr
 • paýlanýan
 • paýlanýandygy
 • paýlanýandygyny
 • paýlanýar
 • paýlanýarka
 • paýlanýarlar