pälelik

Könelişen söz Päle bolup işlemeklik, päläniň ýagdaýy.

  • Meni pälelige iberen şol dälmidi?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Özüň bilýäň, adamymy Arçyn pälelige aldy. (Çary Aşyr, Poemalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pälelik - päleligi.


Duş gelýän formalary
  • pälelige