päleçilik

Könelişen söz seret pälelik

  • Nabat eje açlykdan gysylýardy. Iki oglunyň päleçilige alynmasy bolsa onuň üstesine bolupdyr. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem päleçilik - päleçiligi.


Duş gelýän formalary
  • päleçilige