päle pä‧le

 1. Könelişen söz Patyşa Russiýasy döwründe: salgyt hökmünde obadan alyp gidilýän we işledilýän işçi, hyzmatkär.

  • Päle diýip galyň gyzyl eňek yigitleri ummadan çykarmakçy bolýarlar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Han-begleriň kömegi bilen patyşa ýerli-ýerden tyl işine päle almaga başlady. (K. Işanow, Watan üçin)

 2. Hakyna tutma işçi, wagtlaýyn işe hak alyp işleýän işçi.


Duş gelýän formalary
 • pälede
 • päleleriniň
 • pälelige
 • pälesini
 • pälesiniň
 • pälä
 • päläniň