päklik

seret päkizelik

 • Ýazyjy, adamyň içki dünýäsiniň päkligini beýan edýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem päklik - päkligi.


Duş gelýän formalary
 • päklige
 • päkligi
 • päkligidir
 • päkligim
 • päkligin
 • päkliginde
 • päkliginden
 • päkligine
 • päkligini
 • päkliginiň
 • päkligiň
 • päkligiňde
 • päkligiňi
 • päklikde
 • päklikden
 • päklikdir