päkizelik pä‧ki‧ze‧lik

[paki:zelik]

  1. Hiç hili garyndysyzlyk, arassalyk, tämizlik.

    • Ol jalataýlygyny taşlady, bedeniniň we geýiminiň päkizeligine köp üns berip başlady. (M. Gorkiý, Ene)

  2. Göçme manyda Akýüreklilik, sap wyždanlylyk, hoşniýetlilik, dogruçyllyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem päkizelik - päkizeligi.


Duş gelýän formalary
  • päkizeligi
  • päkizeligine
  • päkizeligini
  • päkizelikde