päkizeçilik pä‧ki‧ze‧çi‧lik

[päki:zeçilik]

seret päkizelik

  • Päkizeçilige we sanitariýa örän uly üns berilmelidir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem päkizeçilik - päkizeçiligi.


Duş gelýän formalary
  • päkizeçilige