päkize

[päki:ze]

 1. Arassa, tämiz, hiçbir hili garyndysy bolmadyk.

  • Çagalar ýumşak, päkize düşekleriň üstünde ýatyrdylar. («Pioner» žurnaly)

  • Päkize şemal onuň ýüzüni ýalap geçýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Göçme manyda seret päk

  • Päkize kalbyň bar göýä gül ýalak. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Ine, şu päkize göwünli aýal bahar güldi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • päkizedi
 • päkizeje
 • päkizeligi
 • päkizeligine
 • päkizeligini
 • päkizelik
 • päkizelikde
 • päkizesi