owratmak ow‧rat‧mak işlik

 1. Maýda-maýda etmek ownuk böleklere bölmek, owram-owram etmek.

  • Ol çaklaňrak bir köpriniň aşagyndaky sementleri owratdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Döwüp böleklere bölmek, aýyrmak.

  • Wüşi kel peçe sazak owradyp salmakda Hoşgeldä kömek bermäge başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Göçme manyda Dyr-pytrak etmek, derbi-dagyn etmek dagytmak.

  • Duşmany owradyp, läşini serer, Gazap edip salsaň, dagy hem ýarar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem owratmak - owradýar, owradar, owradypdyr.


Duş gelýän formalary
 • owradan
 • owradansoň
 • owradar
 • owradaryn
 • owradyp
 • owradypdyryn
 • owradyň
 • owradýan
 • owradýar
 • owradýarka
 • owradýarlar
 • owratdy
 • owratdym
 • owratdyň
 • owratjak
 • owratma
 • owratmaga
 • owratmak
 • owratmaklyk
 • owratmaly
 • owratmasy