ownujak ow‧nu‧jak

Has ownuk örän ownuk, maýda, kiçi.

  • Ýumurtganyň sarysynda diňe, mikroskop astynda görünýän, örän ownujak sarylyk şarjagazlary peýda bolýarlar. (A. N. Kabanow, Adamyň anatomiýasy we fiziologiýasy)

  • Ownujak dogralan et onuň işdäsini açdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ownujak - ownujagy.


Duş gelýän formalary
  • ownujagy
  • ownujaklarydyr