owdurmak ow‧dur‧mak işlik

Eliň bilen basyp, biri-birine sürtüp ýumşatdyrmak eretdirmek (gurt we ş. m. barada).


Duş gelýän formalary
  • owdurdy
  • owdurmak