owazlanmak o‧waz‧lan‧mak işlik

[owa:zlanmak]

Owaz çykarmak, seslenmek, ses çykarmak.

  • Owazlanýar göýä dutaryň tary. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • owazlanma
  • owazlanmagy
  • owazlanmagyna
  • owazlanmak
  • owazlanmasy
  • owazlanyp
  • owazlanýar