owarram o‧war‧ram

[owarra:m]

Näme bolsa şol, bolsa bolsun aýby ýok, jähennem goý.

  • Gel-gel bu zatlary owarram diýsem, indikiň näme? (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Owarram dökülse, bol basymrak! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • owarrama