owadanlyk o‧wa‧dan‧lyk

 1. Daş görnüşi boýunça görklülik, görmegeýlik.

  • Şeker, dünýäde owadanlyk adama kawägt betbagtlyk hem getirýär ekeni! (R. Aliýew, Sülgüniň Hatlary)

  • Berdiniň daş görnüşinde bir hili gelşiklik, owadanlyk peýda bolupdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Gelşiklilik, timarlylyk, rejelilik, gözellik, bezeglilik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem owadanlyk - owadanlygy.


Duş gelýän formalary
 • owadanlyga
 • owadanlygy
 • owadanlygy-da
 • owadanlygydyr
 • owadanlygymmy
 • owadanlygyna
 • owadanlygynda
 • owadanlygyndan
 • owadanlygyny
 • owadanlygynyň
 • owadanlygyň
 • owadanlygyňam
 • owadanlygyňy
 • owadanlykda
 • owadanlykdan
 • owadanlyklardan
 • owadanlyklary