owadanlamak o‧wa‧dan‧la‧mak işlik

Owadan görnüş bermek, owadan etmek, bezemek.

 • Jaýyň birnäçe böleklerini pökgi şekiller bilen owadanlapdyrlar. (Gadymy dünýä taryhy)

söz owadanlanmak

Şelaýyn sözler tapmak; aýtmak.

 • Ony özüňe çekmek maksady bilen sözüňi owadanlap başlamaly. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • owadanlajagam
 • owadanlajak
 • owadanlama-da
 • owadanlamaga
 • owadanlamagy
 • owadanlamagyň
 • owadanlamak
 • owadanlamaly
 • owadanlaman
 • owadanlan
 • owadanlap
 • owadanlapdyrlar