owadanlaşmak o‧wa‧dan‧laş‧mak işlik

Gitdikçe gelşikli, şekilli, owadan bolup başlamak.

  • Şäheriň görki barha owadanlaşýar.


Duş gelýän formalary
  • owadanlaşan
  • owadanlaşmak
  • owadanlaşyp
  • owadanlaşýar