otyrýer o‧tyr‧ýer

[oty:rýer]

Anatomiýa Adam bedeniniň bil bilen çanaklyk aralygyndaky bölegi arka tarapy, syrty.

  • Köýnegiň ilki bilen otyrýerinden, dyzlarynyň, tirsekleriniň degýän ýerinden ýyrtylýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • otyrýerde
  • otyrýerime
  • otyrýerinden
  • otyrýerine
  • otyrýerini
  • otyrýeriniň
  • otyrýeriň
  • otyrýeriňi
  • otyrýerleri