otuzlyk o‧tuz‧lyk

Käbir zatlarda ölçeg birligi.

  • Gapydan giren ýeriňde otuzlyk çyra parlap ýanyp dur. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Otuzlyk tigir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem otuzlyk - otuzlygy.


Duş gelýän formalary
  • otuzlygam
  • otuzlyklaryndan