oturyşyp-turuşmak o‧tu‧ry‧şyp-tu‧ruş‧mak işlik

Biri ýa-da bir-biriň bilen aragatnaşykda bolmak, aragatnaşyk saklamak, baryp-gelişmek, baryş-geliş etmek.

  • Sag bol, Jeren eje oturyşmaga-turuşmaga ýene wagt taparys. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)