oturyşmak o‧tu‧ryş‧mak işlik

 1. Ýuwaş-ýuwaşdan ýerleşikli oturmak, hemmäň oturmak.

  • Goçmyrat we başgalar geçip oturyşdylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Oturyşlyk etmek, bilelikde oturmak, üýşmeleň etmek.

  • Ýelli kolhoz başlygy Pökgen bilen her gün diýen ýaly oturyşýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Kemine deň-duş bilen oturyşmagy, saz-söhbeti söýen, meýlishalar şahyrlaryň biridir. («Edebiýat»)


Duş gelýän formalary
 • oturyşam
 • oturyşan
 • oturyşanymyzda
 • oturyşarys
 • oturyşdy
 • oturyşdyk
 • oturyşdylar
 • oturyşdym
 • oturyşjagam
 • oturyşmaga
 • oturyşmagy
 • oturyşmak
 • oturyşyp
 • oturyşyň
 • oturyşýan
 • oturyşýardy