otlanmak işlik

[o:tlanmak]

 1. Ot berilmek, oda ýanmak, tutaşmak.

 2. Herekete getirilmek, ot almak, ýöräp başlamak (içinden ot alýan dwigateller barada).


Duş gelýän formalary
 • otlanan
 • otlanandan
 • otlanansoň
 • otlandy
 • otlandygy
 • otlandygyny
 • otlandylar
 • otlanma
 • otlanmadyk
 • otlanmaga
 • otlanmagy
 • otlanmagyna
 • otlanmagynyň
 • otlanmagyň
 • otlanmak
 • otlanmakdan
 • otlanmandyr
 • otlanyp
 • otlanypdyr
 • otlanýan
 • otlanýar
 • otlanýardy