otlaşmak işlik

[o:tlaşmak]

Otlamaga, ot bermäge kömekleşmek ýakyşmak.

otlaşmak 1 işlik

Bir topar bolup otlap ýörmek, bilelikde otlamak.

  • Uzaklarda otlaşyp ýören goýun sürüleri göze çala kaklyşýardy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Keýikleriň sürüsi dag eteklerinde asuda otlaşyp ýör. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • otlaşyp