ornaşmak işlik

Kem-kemden berkişmek, kem-kemden ýer almak, ýerleşmek.

 • Biziň goşunlarymyz öz bellän rubejlerinde berk ornaşdylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • ornaşan
 • ornaşana
 • ornaşandan
 • ornaşandy
 • ornaşandygy
 • ornaşandygyna
 • ornaşandygyny
 • ornaşandyr
 • ornaşanlaryndan
 • ornaşanlykda
 • ornaşanok
 • ornaşansoň
 • ornaşany
 • ornaşanyna
 • ornaşanyny
 • ornaşar
 • ornaşara
 • ornaşardylar
 • ornaşdy
 • ornaşdy-da
 • ornaşdylar
 • ornaşdym
 • ornaşdyr
 • ornaşdyň
 • ornaşmady
 • ornaşmadyk
 • ornaşmaga
 • ornaşmagy
 • ornaşmagydyr
 • ornaşmagyna
 • ornaşmagynda
 • ornaşmagyny
 • ornaşmagynyň
 • ornaşmak
 • ornaşmaklygy
 • ornaşmaklygyna
 • ornaşmaly
 • ornaşmandyr
 • ornaşmansoň
 • ornaşmanyň
 • ornaşmasa
 • ornaşmazlygynyň
 • ornaşmaýan
 • ornaşmaýar
 • ornaşsa
 • ornaşsa-da
 • ornaşyp
 • ornaşypdy
 • ornaşypdylar
 • ornaşypdyr
 • ornaşypdyrlar
 • ornaşýan
 • ornaşýandygy
 • ornaşýanyny
 • ornaşýança
 • ornaşýar
 • ornaşýar-da
 • ornaşýardy
 • ornaşýardylar
 • ornaşýarlar