ormak işlik

Galla ýada başga ekinleri orak bilen kesip ýygnamak, hasylyny almak.

 • Bugdaýlary orup döwýärlar, künjini kakýarlar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Kolhozçylar orak ormaga gidipdiler. (H. Ysmaýylow, Powestler)

 • Eken orar, dokan geýer. (nakyl)

 • Her kim öz ekenini orar. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem ormak - ordum, orduň, orupdyr.


Duş gelýän formalary
 • oram
 • oran
 • oranda
 • orandan
 • orandy
 • oranmy
 • oransoň
 • oranyň
 • orar
 • orardy
 • orardym
 • orarsyň
 • oraryn
 • oraýan
 • ordam
 • orduk
 • ordular
 • ordumy
 • orduň
 • ordy
 • orjak
 • ormadygyny
 • ormaga
 • ormaga-da
 • ormak
 • ormakda
 • ormaklygy
 • ormaly
 • orman
 • orsa
 • orsalar
 • orsam
 • orsaň
 • orsun
 • orup
 • orupdyrlar
 • orupdyryn
 • orupsyň
 • orýan
 • orýanlar
 • orýanlara
 • orýanlaryň
 • orýança
 • orýar
 • orýardy
 • orýardylar
 • orýarlar
 • orýaryn
 • orýarys