original o‧ri‧gi‧nal

Asyl nusga, golýazma.

 • Uruşdan öň ol esasan edebi terjime işi bilen meşgul bolup özüniň original eseri bilen selçeň görünýärdi. («Häzirki zaman edebiýaty»)

 • Terjimede originalyň stilinde saklanmalydyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • originala
 • originaldaky
 • originaldyr
 • originallygy
 • originallygyna
 • originallygynyň
 • originallygyň
 • originallyk
 • originaly
 • originalyň