organ or‧gan

 1. Anatomiýa Organizmiň belli bir hyzmaty ýerine ýetirýän bölegi, syna.

  • Gepleşikde sesleri emele getirmek üçin gatnaşýan organlara gep organlary diýilýär.

 2. Döwlet ýa-da jemgyýetçilik edarasy.

  • Halk magaryf organlary mekdebiň döwlet programmasyny berjaý etmelidir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 3. Bir jemgyýete, partiýa, edara garaşly metbugat neşiri.


Duş gelýän formalary
 • organa
 • organam
 • organda
 • organdaky
 • organdan
 • organdyr
 • organlar
 • organlara
 • organlarda
 • organlardaky
 • organlardan
 • organlardyr
 • organlary
 • organlarydy
 • organlarydyr
 • organlarymyz
 • organlarymyza
 • organlarymyzy
 • organlaryna
 • organlarynda
 • organlaryndaky
 • organlaryndan
 • organlaryny
 • organlarynyň
 • organlaryň
 • organlaryňa
 • organlaryňda
 • organly
 • organlylar
 • organy
 • organy-da
 • organydy
 • organydyr
 • organymyz
 • organyna
 • organynda
 • organyndaky
 • organyndan
 • organyny
 • organynyň
 • organyň
 • organça