oranmak o‧ran‧mak işlik

Bir zady bir ýeriňe saramak, dolanmak.

 • Mama iňňeden çykma sowsasynyň üstünden maldaýy çabyt geýip, gara gülli guşagy biline orandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • oranan
 • oranandyr
 • oranaýynmy
 • orandy
 • oranmagy
 • oranmak
 • oranyp
 • oranypdyr
 • oranyň
 • oranýan