opurylmak o‧pu‧ryl‧mak işlik

 1. Gopup aýrylmak, ýykylmak, oýulmak.

  • Ýerzeminleriň gapdallary opurylypdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Bulaşyklyga düşürilmek, uly zyýan edilmek, ýykgynçylyk edilmek (iş hakda).


Duş gelýän formalary
 • opurylan
 • opuryldy
 • opurylma
 • opurylmaga
 • opurylmagy
 • opurylmagyndan
 • opurylmagynyň
 • opurylmak
 • opurylmalar
 • opurylmalaryndan
 • opurylmalaryň
 • opurylmanyň
 • opurylmasyna
 • opurylmazlygyna
 • opurylsa
 • opurylyp
 • opurylypdy
 • opurylypdyr
 • opurylýan
 • opurylýandygyny