opurmak o‧pur‧mak işlik

 1. Goparyp aýyrmak, ýykmak, oýmak, güýçli ýagyş diwarlary opurýar.

 2. Göçme manyda Işi bulaşyklyga salmak, işe zyýan bermek, ýykgynçylyk etmek.

  • Olar demokratik hereketi içeriden opurjak bolýarlar. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • opurar
 • opurjak
 • opurmaga
 • opurmak
 • opuryp
 • opurypdyr
 • opurypdyrlar
 • opurýan
 • opurýar
 • opurýarlar