opmak op‧mak işlik

Esasan suw gitmek, yzgar almak zerarly aşak çökmek (ýer).

  • Howlynyň ileri burçy opdy.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem opmak - opdum, opduň, opupdyr.


Duş gelýän formalary
  • opar
  • opara
  • opary
  • opdy
  • opmak
  • opmaz
  • opuň