onluk on‧luk

[o:nluk]

 1. Ony bildirýän sifr.

 2. On gülli oýnalýan kart.

 3. Käbir zatlaryň ölçegini kesgitleýän san.

  • Onluk galoş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem onluk - onlugy.


Duş gelýän formalary
 • onluga
 • onlugy
 • onlugyna
 • onlugynam
 • onlugyny
 • onlugyň
 • onlukda
 • onlukdaky
 • onlukdan
 • onlukdygyny
 • onluklar
 • onluklara
 • onluklardan
 • onluklary
 • onluklaryny