onçakly on‧çak‧ly

Şeýle bir, onuň ýaly, şeýle, eýle, beýle, onça.

  • Otludan düşen ýolagçy onçakly köp däldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Dölaniň içi onçakly giň däldi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • onçaklysyny