oklaw ok‧law

Hamyr ýaýmak için ulanylýan uzyn, ujy inçemik togalak agaç.

oklaw ýaly

Dos-dogry, gös-göni.

 • Köçeleri hem giň we edil oklaw ýaly gönüdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Posýologyň oklaw ýaly göni köçelerini gündizlige öwrüp hiç çyralary obanyň görküne görk goşýardy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • oklawa
 • oklawdan
 • oklawlary
 • oklawlaryň
 • oklawly
 • oklawy
 • oklawyna
 • oklawynyň
 • oklawyň