oklamak ok‧la‧mak 1 işlik

Bir zady bir ýer zyňmak, taşlamak.

 • Olar gykuwlaşyp, telpeklerini göge oklamaga başladylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Aman aga sakgaldaşynyň kädisini oňa oklady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

oklamak ok‧la‧mak 2 işlik

Ot açýan ýaraglaryň agzyna ok bermek, ok doldurmak, ok sürmek.

 • Bolgusyz gürrüňleri goý-da tüpeňleri okla! («Türkmen pýesalary»)


Duş gelýän formalary
 • oklady
 • oklady-da
 • okladylar
 • okladym
 • oklajak
 • oklama
 • oklamaga
 • oklamagy
 • oklamagymyň
 • oklamak
 • oklamakda
 • oklamakdan
 • oklamakdy
 • oklamaklyk
 • oklamakçy
 • oklamalymy
 • oklaman
 • oklan
 • oklanam
 • oklandan
 • oklandy
 • oklandygyna
 • oklandyr
 • oklanlarynda
 • oklansoň
 • oklany
 • oklanymy
 • oklanyny
 • oklanyňda
 • oklanyňy
 • oklap
 • oklapdy
 • oklapdylar
 • oklapdyr
 • oklapdyrlar
 • oklar
 • oklar-da
 • oklara
 • oklarda
 • oklardan
 • oklardy
 • oklardylar
 • oklarsyň
 • oklary
 • oklarymyzdan
 • oklaryn
 • oklaryna
 • oklaryndan
 • oklaryny
 • oklasa
 • oklasak
 • oklasaň
 • oklaýan
 • oklaýanlary
 • oklaýany
 • oklaýar
 • oklaýar-da
 • oklaýardy
 • oklaýardylar
 • oklaýarlar
 • oklaýarsyň
 • oklaýmasaň
 • oklaýsak
 • oklaýyn
 • oklaýýar