ogurlatmak o‧gur‧lat‧mak işlik

 1. Birine bir zadyny aldyrmak.

  • Ýitirdiňizmi ýa-da ogurlatdyňyzmy? (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Ogurlyk etdirmek, biriniň zadyny gizlinlik bilen aldyrmak.

  • Ondan soň ýer aştyndan adam iberip, onuň goýnundan ogurlatmaga başlady. («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ogurlatmak - ogurladýar, ogurladar, ogurladypdyr.


Duş gelýän formalary
 • ogurladan
 • ogurladarsyň
 • ogurladyp
 • ogurladypdym
 • ogurladyň
 • ogurlatdy
 • ogurlatdyk
 • ogurlatdyňmy
 • ogurlatdyňyzmy
 • ogurlatmaga
 • ogurlatmajagyny
 • ogurlatmak
 • ogurlatmakdan