ogar-ogar o‧gar-o‧gar

ogar-ogar oýnamak

Çagalaryň biri-biriniň yzyndan hatara düzülip oýnaýan oýnuny oýnamak.

  • Ogar-ogar oýnaýas diýsene! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Kümüş gapyrjak)

ogar-ogar ygyşyp ýörmek

Toparlanyşyp biderek ygyp ýörmek, söw-söw syryşyp ýörmek.