odun o‧dun at

[o:dun]

Ýakmak üçin ulanylýan agaç, sazak we ş. m. ýangyç.

 • Odun getirmek, sygyra seretmek, haly dokamak ýaly işler bilen oglanlykda mal bakypdy, odun çekipdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 • Gyş gününiň hözüri-oduny gury gerek. (nakyl)

 • Oduny ýygana ýakdyr, maly gazanana bakdyr. (nakyl)

ýüpüniň üstünde odun goýup bolmazlyk

seret ýüp

 • Onuň ýüpüniň üstünde odun goýup bolmaz. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • odun-da
 • oduna
 • odunam
 • odunda
 • odundan
 • odundy
 • odunlar
 • odunlara
 • odunlaram
 • odunlardan
 • odunlary
 • odunlaryna
 • odunlaryny
 • odunlarynyň
 • odunlaryň
 • odunly
 • odunlyk
 • odunsyzlykdan
 • oduny
 • odunym
 • odunymy
 • odunymyz
 • odunyny
 • odunynyň
 • odunyň
 • odunyňa
 • odunyňy
 • odunyňyzy