odanmak o‧dan‧mak işlik

[o:danmak]

Bir zada gaty gynanmak, ýanmak, bişmek, heläk bolmak.

  • Emma Mämiýewiň sözleri Garlynyň gahar bilen odanýan ýüregini sowadyp bilmedi. (N. Jumaýew, Ak derek)


Duş gelýän formalary
  • odanyň
  • odanýan