obraz ob‧raz at

 1. Edebiýatda, sungatda hakykatyň umumylaşdyrylyp, çeper şöhlelendiriliş formasy.

  • Türkmen sowet edebiýatynyň bu döwründe sosialistik gurluşygyň täze adamlarynyň obrazy döredildi. («Häzirki zaman edebiýaty»)

 2. Biriniň ýa-da bir zadyň bolşy, görnüşi, keşbi.

  • Poltowaskiniň peşeneli keşbi, howsala özüni aldyrmaýan paýhasly obrazy olaryň gözüniň öňüne geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Göz öňüne getirme-predmetleriň, hadysalaryň, görnüp duran obrazlarydyr. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

 3. Çeper eserlerde tip.

  • B. Kerbabaýewiň, «Aýgytly Ädim» romanynda Artygyň obrazy.


Duş gelýän formalary
 • obraz-da
 • obraza
 • obrazda
 • obrazdan
 • obrazdyr
 • obrazlar
 • obrazlar-da
 • obrazlara
 • obrazlarda
 • obrazlardaky
 • obrazlardan
 • obrazlardyr
 • obrazlary
 • obrazlary-da
 • obrazlarydyr
 • obrazlaryna
 • obrazlarynda
 • obrazlaryndaky
 • obrazlaryndan
 • obrazlaryny
 • obrazlarynyň
 • obrazlaryň
 • obrazlaýyn
 • obrazly
 • obrazlygyna
 • obrazlylyga
 • obrazlylygy
 • obrazlylygyna
 • obrazlylygyny
 • obrazlylygyň
 • obrazlylyk
 • obrazsyz
 • obrazy
 • obrazy-da
 • obrazydyr
 • obrazyna
 • obrazynda
 • obrazyndaky
 • obrazyndan
 • obrazyny
 • obrazynyň
 • obrazyň