oňalga

Gün-güzeran, oňşuk görmek üçin gerek bolan serişde, oňňut, oňşuk.

  • Obadan oňalga tapmadyk daýhan ikiden-ýekeden şähere entedýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)