oçerk o‧çerk at

 1. Edebiýat termini 1. Bir real wakany beýan edýän çaklaňrak edebi eser.

  • Ýazyjylaryň makalalary, oçerkleri we gowgulary ýygy-ýygydan peýda boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Şu günki kolhoz adamlary hakynda ol birnäçe oçerk ýazdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Bir mesele barada umumy ýazylan beýannama.

  • Türkmenistanyň taryhynyň oçerki.


Duş gelýän formalary
 • oçerkde
 • oçerkden
 • oçerkdi
 • oçerke
 • oçerkem
 • oçerki
 • oçerkinde
 • oçerkinden
 • oçerkindäki
 • oçerkine
 • oçerkini
 • oçerkiniň
 • oçerkiniňem
 • oçerkiň
 • oçerkler
 • oçerklerde
 • oçerklere
 • oçerkleri
 • oçerklerine
 • oçerklerini
 • oçerkleriniň
 • oçerkleriň