nobat no‧bat at

[no:bat]

Bir zadyň gidiş ugrunyň tertibi, gezek.

 • Herki zadyň özüniň wagty, nobaty bardyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Ata-baba miras paýlaşygynda ýeten iki tanap boş ýeri we ýigrimi günden aýlanyp nobaty gelýän ýarym sagat suwy-Orsgeldiniň bar mülki-baýlygy hem şulardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

birinji nobatda

Iň ilki bilen, öňürti.

 • Indi aýal-gyzlar erkekler bilen deň hukukda, olar birinji nobatda okamaly. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • nobata
 • nobatam
 • nobatda
 • nobatdaky
 • nobatdakysy
 • nobatdakysydyr
 • nobatdakysynda
 • nobatdakysyny
 • nobatdakysynyň
 • nobatdan
 • nobatdy
 • nobatdyr
 • nobatlar
 • nobatlara
 • nobatlaram
 • nobatlarda
 • nobatlardan
 • nobatlary
 • nobatlaryna
 • nobatlarynda
 • nobatlaryndaky
 • nobatlaryndan
 • nobatlaryny
 • nobatlarynyň
 • nobatlaryň
 • nobatlaýyn
 • nobatly
 • nobatlyk
 • nobatlylygy
 • nobatlylygyny
 • nobatlylyk
 • nobatsyz
 • nobaty
 • nobatym
 • nobatyma
 • nobatymy
 • nobatymyza
 • nobatymyzyň
 • nobatyn
 • nobatyna
 • nobatynda
 • nobatyndan
 • nobatyny
 • nobatynyň
 • nobatyň
 • nobatyňa
 • nobatyňda
 • nobatyňy
 • nobatyňyz
 • nobatça