nilgärlik

[ni:lgärlik]

Nilgäriň käri, ýüplük, mata reňkleýiji.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem nilgärlik - nilgärligi.