nesip ne‧sip

[nesi:p]

seret nesibe

  • Gardaş, ertir nesip bolsa men Nusaýy görmäge gitjek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Maňa nesip etmedik mallar, goý, hiç kime nesip etmesin! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem nesip - nesibi.


Duş gelýän formalary
  • nesibe
  • nesibi
  • nesibim
  • nesibiň
  • nesipsiz