nesihat ne‧si‧hat at

[nesi:hat]

Bir mesele, iş barada berilýän öwüt, maslahat.

 • Seniň nesihatyň üçin kanun. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Birnäçe söz aýtjak saňa. Nesihatym algyn, jigim. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Ol, ýaşlara nesihat bermegi gowy görýärdi. (O. Gonçar, Baýdak göterijiler)


Duş gelýän formalary
 • nesihata
 • nesihatdan
 • nesihatdyr
 • nesihatlar
 • nesihatlara
 • nesihatlardyr
 • nesihatlary
 • nesihatlaryna
 • nesihatlarynda
 • nesihatlaryny
 • nesihatlarynyň
 • nesihatlaryň
 • nesihatly
 • nesihatmyş
 • nesihaty
 • nesihatydyr
 • nesihatym
 • nesihatymy
 • nesihatymyzy
 • nesihatynda
 • nesihatyny
 • nesihatyň