nerw nerw

 1. Anatomiýa Kelle we oňurga ýiliginden şahalara bölünip gidýän, sistema emele getirýän, organizmiň işleýşini dolandyrýan näzik ösüntgileriň-süýümleriň biri.

  • Adamlaryň beýnisi orta hasap bilen 15 milliýon nerw öýjüklerinden ybaratdyr. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Adamyň häsiýetini organizmiň işleýşini kesgitleýän şu organlaryň sistemasy, jemi.

  • Arakesme wagtynda okuwçynyň nerw sistemasynyň hem dynç almagyny üpjün etmek gerekdir. (I. T. Ogordnikow, P. H. Şimbirýow, Pedagogika)


Duş gelýän formalary
 • nerwden
 • nerwi
 • nerwimiz
 • nerwimiň
 • nerwinde
 • nerwini
 • nerwiniň
 • nerwiň
 • nerwiňe
 • nerwiňi
 • nerwiňize
 • nerwiňizi
 • nerwler
 • nerwlerde
 • nerwlerden
 • nerwlerdäki
 • nerwlere
 • nerwleri
 • nerwlerimi
 • nerwlerine
 • nerwlerini
 • nerwleriniň
 • nerwleriň
 • nerwli