nejasat ne‧ja‧sat

[neja:sat]

Adamyň, haýwanyň we ş. m. içegeleri arkaly daşa çykýan jisim, tezek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem nejasat - nejasady.


Duş gelýän formalary
  • nejasady
  • nejasatlar
  • nejasatlary
  • nejasatlaryny
  • nejasatlarynyň