nagyşlamak na‧gyş‧la‧mak işlik

Nagyş bilen bejermek, nagyş salmak, nagyş çekmek.

 • Nagyşlap ýolladym ol gahrymana, ýönekeý sylagjyk, ýene bir ýaglyk. (K. Işanow, Watan üçin)

 • Bir ellik, bir sany temmäki gabyň, Keşdeläpdir üstüni oň nagyşlap. (N. Amanow, A. Kowusow, Balykçylar)

 • Düzüpdir mekdebe şeýle bir albom, Goýupdyr oň gyralaryny nagyşlap, Açsaň her sahypa durşuna bir tom. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • nagyşlady
 • nagyşlama
 • nagyşlamak
 • nagyşlamakda
 • nagyşlan
 • nagyşlap
 • nagyşlapdyrlar
 • nagyşlar
 • nagyşlar-da
 • nagyşlara
 • nagyşlarda
 • nagyşlardan
 • nagyşlardyr
 • nagyşlary
 • nagyşlarymyzy
 • nagyşlaryna
 • nagyşlaryndan
 • nagyşlaryny
 • nagyşlasaňam
 • nagyşlaýarlar
 • nagyşlaň