nagyş na‧gyş at

Matanyň, halynyň, kagyzyň we ş. m. zatlaryň ýüzüne salynýan bezeg, çekilýän çyzym.

 • Bu halynyň näzik çitimi ýönekeý, hemişeki çitimden iki esse gür, nagyşlary-da nepis. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Seredýän, seredýän gözüm aýyrman, bu gözel binanyň her bir nagşyna. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Näme üçin biriniň daşyna haly göli, birine kürte keşdesi, birine jambörük nagşy, birine gursakça çyzymy salmadyka! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem nagyş - nagşy.


Duş gelýän formalary
 • nagyşdan
 • nagyşdyr
 • nagyşlar
 • nagyşlar-da
 • nagyşlara
 • nagyşlaram
 • nagyşlarda
 • nagyşlardan
 • nagyşlardyr
 • nagyşlary
 • nagyşlary-da
 • nagyşlarydy
 • nagyşlarymyzy
 • nagyşlarymyzyň
 • nagyşlaryna
 • nagyşlarynda
 • nagyşlaryndaky
 • nagyşlaryndan
 • nagyşlaryny
 • nagyşlarynyň
 • nagyşlaryň
 • nagyşly
 • nagyşlydyr
 • nagyşlylyk
 • nagyşsyz
 • nagşa
 • nagşy
 • nagşydyr
 • nagşyna
 • nagşyndan
 • nagşyny
 • nagşynyň
 • nagşyň